top of page
gruppebildekomp.jpg

Foto: Siv Dolmen

OM OSS

Lofthus sideri starta med produksjon av juice allereie tilbake i 2008, den gong med ei enkel hydro-presse og ein 25 L saft-kokar. Åra har gått og produksjonen har gradvis auka og i 2017 blei fyrste sideren sett. Lofthus sideri er fire barndomskameratar med kvar sin fruktgard som har vore i familiane i generasjonar, på gardane Eidnes og Lofthus. Sjølve sideriet ligg ved enden av Dronningstien på Lofthus. Saman driv me fire kameratane sideriet i tillegg til kvar vår fruktgard som produserer fyrsteklasses eple til konsum. Lofthus sideri nyttar ca. 30 prosent av den totale fruktproduksjonen til dei fire gardsbruka, der då 70 prosent går til pakkeriet Ullensvang fruktlager og vidare til Coop sine butikkar. 

 

Fruktfelta til Lofthus sideri har sju ulike sortar eple. Vistabella, Discovery, Summerred, Asfari, Gravenstein, Aroma og Elstar. Lofthus sideri produserer juice og sider frå einskilde sortar, og blandar ikkje ulike eplesortar. Me meiner at dei beste produkta vert skapt av å reidyrke kvalitetane til dei ulike eplesortane. 

 

Gardane Eidnes og Lofthus ligg solrikt til med dei aller beste teigane i distriktet. Kalkrik jord og med optimal helling mot sør/ vest, med maksimalt med soltimar. Med fokus på å ha dei aller beste råvarene, gjer dette det beste utgangspunktet for den fantastiske juicen og sideren som Lofthus sideri produserer. Alle epla vert hausta for hand rett frå trea, og handsama og lagra på beste vis før dei vert pressa til juice. Me er opptatt av at den aller beste føresetnaden for fyrsteklasses produkter, så må også råvarene vera fyrsteklasses. 

 

Kameratane Halldor-Elling, Halldor, Ivar og Åsmund vaks opp i lag på Lofthus og har alle overtatt familiegardane. Me har i tillegg til felles interesse innan frukt, juice og sider, ein felles lidenskap for fjellet og Hardangervidda. Som naboar på Lofthus er me også naboar på stølane inne på vidda med stølshus og fiskevatn. Der ferierer me med familiane både sommar og vinter, og driv me med fiske, reins- og elgjakt på hausten. Er det ikkje meir å seie om sider og frukt, vil alltid samtalen gli over til fjellet og Hardangervidda.​

lunsjkomp.jpg

Foto: Siv Dolmen

BLI BETRE KJEND MED OSS

​Saman lagar me juice og sider slik me likar den, med dei aller beste råvarene
bottom of page